fronius
Kontakty +48 600 570 730

Case Studies

Sprawdź referencje i sukcesy naszych klientów

Produkcja szaf stalowych przy użyciu robota FANUC R2000iB/165F

FANUC R2000
Zastosowana technologia

Robot połączony z prasą krawędziową.

Cel

Podnieść wydajność w zakresie detali o średniej i dużej masie, przy zachowaniu norm BHP

Opis stanowiska

Stacjonarnie zamontowany robot Fanuc R2000iB/165F, wyposażony w szybko wymienne chwytaki, połączony z prasą krawędziową Safan. System jest w stanie giąć detale o masie od 30 do 100kg.

Korzyści

Założony cel został osiągnięty szczególnie w zakresie najcięższych detali, natomiast w zakresie detali średnich poprawiono przewidywalność produkcji.

Dodatkowe zyski

Poprzez zastosowane systemy (automatyczny pomiar grubości w prasie oraz powtarzalność ruchu robota) zdecydowanie poprawiła się powtarzalność i jakość detali, a przez to zmniejszył się nakład pracy na kolejnych stanowiskach (spawanie i montaż)


Produkcja elektrycznych szaf rozdzielczych za pomocą robota FANUC R2000iB/165F

FANUC R2000
Zastosowana technologia

Robot połączony z prasą krawędziową.

Cel

Zachować wydajność w zakresie przewidzianych detali, przy zachowaniu norm BHP

Opis stanowiska

Stacjonarnie zamontowany robot Fanuc M710iC/50HS, wyposażony w pojedynczy, modyfikowalny chwytak podciśnieniowy, połączony z prasą krawędziową Safan. System jest w stanie giąć detale o masie od 5 do 10kg.

Korzyści

Założony cel został osiągnięty w całym zakresie detali, jednocześnie poprawiono przewidywalność produkcji. Czas wytwarzania detalu pozostał na założonym poziomie, jednocześnie system pozwolił na zwiększenie wolumenu produkcji bez konieczności zwiększenia obsady zakładu, a cela zajęła miejsce w zakładzie, w którym nie było możliwości zainstalowania maszyny obsługiwanej stale przez operatora.

Dodatkowe zyski

Poprzez powtarzalność ruchu robota i jakość prasy krawędziowej, zdecydowanie zmniejszył się nakład pracy na kolejnych stanowiskach (zgrzewanie i montaż)


Produkcja mebli metalowych przy użyciu robota FANUC M710iC/50HS

FANUC R2000
Zastosowana technologia

Robot połączony z prasą krawędziową.

Cel

Podnieść wydajność w zakresie detali o średniej i dużej masie, przy zachowaniu norm BHP

Opis stanowiska

Stacjonarnie zamontowany robot Fanuc R2000iB/165F, wyposażony w szybko wymienne chwytaki, połączony z prasą krawędziową Safan. System jest w stanie giąć detale o masie od 30 do 100kg.

Korzyści

Założony cel został osiągnięty szczególnie w zakresie najcięższych detali, natomiast w zakresie detali średnich poprawiono przewidywalność produkcji.

Dodatkowe zyski

Poprzez zastosowane systemy (automatyczny pomiar grubości w prasie oraz powtarzalność ruchu robota) zdecydowanie poprawiła się powtarzalność i jakość detali, a przez to zmniejszył się nakład pracy na kolejnych stanowiskach (spawanie i montaż)


W czym możemy Ci pomóc?

Serwis

Wsparcie techniczne oraz serwis w okresie eksploatowania produktu

Sprawdź jakie usługi związane z Twoją maszyną,
oferujemy w czasie jej użytkowania.

Nasze wsparcie
Serwis

Poznaj szczegóły naszej oferty

Każdy klient i każda firma ma indywidualne potrzeby.
W naszej firmie rozumiemy to doskonale i dlatego przygotowaliśmy spersonalizowany formularz kontaktu z naszymi konsultantami.

Skontaktuj się z nami