Robotyzacja Facebook
Dlalczego robotyzacja?
Systemy zrobotyzowane przyszłością produkcji

Maksymalna wydajność, najwyższa jakość, trwała efektywność

Dlaczego robotyzacja?

Systemy zrobotyzowane w Twojej firmie to mnóstwo zalet, z których najważniejsze z nich to:

Wysoka niezawodność

W założeniu prawidłowo zaprojektowany system zrobotyzowany, który jest systematycznie serwisowany i w którym zgodnie z zaleceniami wymieniane są materiały eksploatacyjne, jest niezawodny i wymaga jedynie regularnych przeglądów serwisowych w interwałach przewidzianych przez producenta robota.
niezawodnoć robota
wydajność robota

Wydajność

Systemy zrobotyzowane są konstruowane tak, aby pracować jak najdłużej bez przerw, a w optymalnych warunkach, również prawie bez konieczności nadzoru.

Powtarzalność

Właściwie zaprojektowany system wykonuje każdy detal tak samo precyzyjnie.
powtarzalność robota
praca bez ograniczeń

Praca bez ograniczeń

Bez względu na to czy warunki pracy są ciężkie, niebezpieczne czy uciążliwe systemy zrobotyzowane są do niech przystosowane pod każdym względem – nawet przy obciążeniach rzędu 1200 kg.

Prestiż firmy

Wraz z wprowadzeniem robotyzacji w Twojej firmie zmieni się sposób jej postrzegania, jako firmy nowoczesnej i postępowej, wyznaczającej nowe standardy, stawiającej zarówno na jakość pracy, jak i jakość samej produkcji.
prestiż firmy

Wpływ robotyzacji na unowocześnienie polskiego przemysłu

Robotyzacja nie niszczy, a wspiera rozwój całej gospodarki, od integratorów systemów, przez producentów elektroniki, po dostawców szaf i rozdzielnic elektrycznych oraz produkcji innych podzespołów. Warto zwrócic też uwagę na kilka istotnych faktów:

Niezaprzeczalne argumenty przemawiające na korzyść robotyzacji

 • Intensyfikacja wydajności
  Roboty pracują błyskawicznie i nieprzerwanie – w zależności od potrzeb mogą pracować 24 godziny na dobę. Porównując pracę robota do tej ręcznej zawsze okaże się, że maszyna wykonuje konkretną czynność szybciej w porównaniu do człowieka.
 • Zwiększenie konkurencyjności
  Wdrożenie robotów umożliwia precyzyjne oszacowanie czasu oraz zasobów potrzebnych do osiągnięcia nakreślonej w danym projekcie jakości, dzięki czemu możemy dokładniej niż konkurencja definiować kiedy i za ile dane zadanie zostanie wykonane.
 • Wzrost elastyczności produkcji
  Tylko jeden robot może być eksploatowany do różnorakich zadań. Nasze roboty są też wyposażane w systemy wizyjne, przez co są w stanie same lokalizować detale, monitorować jakość bądź przezbrajać chwytaki czyli czynność niezbędną w czasie produkcji rozmaitego asortymentu w niewielkich seriach. W porównaniu z maszynami konkretnego przeznaczenia takimi jak automaty spawalnicze czy paletyzery, roboty cechują się łatwością przeprogramowania w przypadku wielokrotnej zmiany produktu.
 • Intensyfikacja i utrzymanie stałego poziomu produkcji
  Nasze roboty cechują się doskonałymi wskaźnikami jeśli chodzi o powtarzalność uzyskiwanych punktów bądź odwzorowanie ścieżki ruchu. To z kolei jest gwarancją wysokiej i stałej jakości. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę takie procesy jak: spawanie, zgrzewanie, gratowanie montaż i pobieranie oraz odkładanie a także dozowanie.
 • Ochrona pracownika
  Roboty są w stanie manipulować detalami o wadze niebezpiecznej dla człowieka. Według norm BHP jest to np. paletyzacja worków 50 kg na wysokość 2 metrów. Roboty mogą także funkcjonować w strefach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka z uwagi na wysoką temperaturę, trujące gazy czy zapylenie. Są to m.in. spawalnie czy lakiernie.
 • Ochrona produktu
  Często bywa tak iż to produkt musi być chroniony przed różnymi czynnikami. Są to: przedostanie się do procesu produkcji zabrudzenia, pleśni, grzybów oraz bakterii itp. Często są to rzeczy trudne do wyeliminowania kiedy mówimy o pracy ręcznej w takich branżach jak: farmaceutyczna, kosmetyczna lub spożywcza. Roboty wykonane w odpowiedniej klasie szczelności oraz zaadoptowane do mycia detergentami mogą być właściwie przygotowane do procesu produkcji.
 • Minimalizacja odpadów
  Roboty są przystosowane do pracy zgodnie z wyznaczonymi procedurami i określonym programem działania. Dochodzi do tego również możliwość reakcji robota z otoczeniem za pomocą czujników siły lub systemów wizyjnych. Efektem jest redukcja do minimum strat materiałowych, często generowanych podczas pracy ręcznej a będących wynikiem zmęczenia, monotonii oraz rutyny.
 • Minimalizacja kosztów
  Długofalowo robotyzacja redukuje koszty produkcji i generuje szybki zwrot inwestycji. Biorąc pod uwagę wszystkie koszty tj. energię, pracowników oraz te związane z nieuzyskaniem właściwej jakości bądź wydajności, stanowisko z robotem może się zwrócić nawet po pierwszym roku jego eksploatacji.
 • Redukcja ryzyka wynikającego z zapotrzebowania na siłę roboczą
  Sezonowość, która jest obecna w wielu branżach stanowi ryzyko niewystarczającej siły roboczej niezbędnej do wykonania zadania. Okazuje się wtedy, że nie możemy odpowiednio przeszkolić pracowników w odpowiednio krótkim czasie, tymczasem popyt na produkty jest większy od przewidywanego.
 • Minimalizacja przestrzeni na hali produkcyjnej
  Stanowiska z robotami mogą być bardziej skompresowane dzięki naszym robotom, które cechuje niewielka przestrzeń potrzebna do ich montażu. Roboty mogą być też wyposażone we wspomagające moduły bezpieczeństwa, które monitorują prędkość oraz pozycję robota. Efektem jest uzyskanie (tam gdzie zachodzi taka potrzeba) dodatkowej przestrzeni uzyskanej z ograniczenia tej dla pracy robota bądź połączenie obszaru pracy robota i człowieka.
Fundusze Europejskie