fronius
Kontakty +48 600 570 730

Maksymalna wydajność, najwyższa jakość, trwała efektywność

Systemy zrobotyzowane przyszłością Twojej produkcji

Systemy zrobotyzowane w Twojej firmie to mnóstwo zalet.

Poznaj najważniejsze z nich:

Wysoka niezawodność

W założeniu prawidłowo zaprojektowany system zrobotyzowany, który jest systematycznie serwisowany i w którym zgodnie z zaleceniami wymieniane są materiały eksploatacyjne, jest niezawodny i wymaga jedynie regularnych przeglądów serwisowych w interwałach przewidzianych przez producenta robota.

Wydajność

Systemy zrobotyzowane są konstruowane tak, aby pracować jak najdłużej bez przerw, a w optymalnych warunkach, również prawie bez konieczności nadzoru.

Powtarzalność

Właściwie zaprojektowany system wykonuje każdy detal tak samo precyzyjnie.

Praca bez ograniczeń

Bez względu na to czy warunki pracy są ciężkie, niebezpieczne czy uciążliwe systemy zrobotyzowane są do niech przystosowane pod każdym względem – nawet przy obciążeniach rzędu 1200 kg.

Dlaczego robotyzacja

Jak robotyzacja wpływa na unowocześnienie polskiego przemysłu czyli Robotyzacja Polska

Kilka istotnych faktów, które warto wiedzieć:

Robotyzacja zdecydowanie poprawia warunki pracy poprzez wyeliminowanie obecności człowieka warunkach uciążliwych lub niebezpiecznych, a kiedy nie da się tego całkowicie wykluczyć, to ogranicza ekspozycję na warunki niekorzystne.
Robotyzacja zmienia profil zapotrzebowania na określone kwalifikacje pracowników - nagle pojawia się konieczność zatrudnienia (a wcześniej wyszkolenia) większej liczby inżynierów, techników CNC, projektantów, natomiast zmniejsza się zapotrzebowanie na pracowników o niskich kwalifikacjach zawodowych. Daje to ogromne możliwości skoku technologicznego, ponieważ rynek zaczyna dyktować konieczność przekwalifikowania/podniesienia kwalifikacji przez pracowników. Jest to również spora szansa dla ogromnej rzeszy młodych inżynierów opuszczających corocznie polskie uczelnie techniczne na znalezienie dobrze płatnej, perspektywicznej pracy.
Robotyzacja szansą na rozwój kraju w sytuacji niedoboru pracowników (niezależnie od kwalifikacji) na rynku pracy. W końcu mamy najniższe bezrobocie od 25 lat.
Robotyzacja jest poligonem doświadczalnym dla polskich firm z branży robotycznej i automatyzacyjnej, na realizację często rewelacyjnych, a niedocenianych rozwiązań i wprowadzanie własnych, autorskich rozwiązań w zakresie procesów technologicznych. W ten sposób możliwy jest postęp nie tylko bezpośrednio w danej branży, ale również w innych branżach powiązanych, tj. elektroniką, hydrauliką siłową, pneumatyką, przemysłem metalowym, itd...

Jak łatwo zatem zauważyć, robotyzacja nie niszczy, a wspiera rozwój całej gospodarki, od integratorów systemów, przez producentów elektroniki, po dostawców szaf i rozdzielnic elektrycznych oraz produkcji innych podzespołów.

ROBOTYZACJA NIE ZABIERA MIEJSC PRACY LUDZIOM,
A JEDYNIE ZMUSZA ICH DO ZMIANY
I PODNOSZENIA KWALIFIKACJI

Dlaczego warto wybrać robotyzację?

Poznaj najważniejsze korzyści

Zalety procesu robotyzacji to przede wszystkim większa wydajność, utrzymanie stałej wysokiej jakości, wzrost elastyczności produkcji, udoskonalenie konkurencyjności, dbałość o pracownika i produkt oraz minimalizacja kosztów. Każde przedsiębiorstwo ma odmienne – uzależnione od wielu czynników potrzeby. Niezależnie od tego czy jesteś właścicielem dużego przedsiębiorstwa czy małej firmy, robotyzacja przy wykorzystaniu robotów pozytywnie wpłynie na uzyskanie przewagi nad konkurencją. Poznaj najważniejsze argumenty, dla których warto postawić na robotyzację procesów produkcji.


Intensyfikacja wydajności

Roboty pracują błyskawicznie i nieprzerwanie – w zależności od potrzeb mogą pracować 24 godziny na dobę. Porównując pracę robota do tej ręcznej zawsze okaże się, że maszyna wykonuje konkretną czynność szybciej w porównaniu do człowieka.

Zwiększenie konkurencyjności

Wdrożenie robotów umożliwia precyzyjne oszacowanie czasu oraz zasobów potrzebnych do osiągnięcia nakreślonej w danym projekcie jakości, dzięki czemu możemy dokładniej niż konkurencja definiować kiedy i za ile dane zadanie zostanie wykonane.

Wzrost elastyczności produkcji

Tylko jeden robot może być eksploatowany do różnorakich zadań. Nasze roboty są też wyposażane w systemy wizyjne, przez co są w stanie same lokalizować detale, monitorować jakość bądź przezbrajać chwytaki czyli czynność niezbędną w czasie produkcji rozmaitego asortymentu w niewielkich seriach. W porównaniu z maszynami konkretnego przeznaczenia takimi jak automaty spawalnicze czy paletyzery, roboty cechują się łatwością przeprogramowania w przypadku wielokrotnej zmiany produktu.

Intensyfikacja i utrzymanie stałego poziomu produkcji

Nasze roboty cechują się doskonałymi wskaźnikami jeśli chodzi o powtarzalność uzyskiwanych punktów bądź odwzorowanie ścieżki ruchu. To z kolei jest gwarancją wysokiej i stałej jakości. Jest to szczególnie istotne biorąc pod uwagę takie procesy jak: spawanie, zgrzewanie, gratowanie montaż i pobieranie oraz odkładanie a także dozowanie.

Ochrona pracownika

Roboty są w stanie manipulować detalami o wadze niebezpiecznej dla człowieka. Według norm BHP jest to np. paletyzacja worków 50 kg na wysokość 2 metrów. Roboty mogą także funkcjonować w strefach zagrażających zdrowiu i życiu człowieka z uwagi na wysoką temperaturę, trujące gazy czy zapylenie. Są to m.in. spawalnie czy lakiernie.

Ochrona produktu

Często bywa tak iż to produkt musi być chroniony przed różnymi czynnikami. Są to: przedostanie się do procesu produkcji zabrudzenia, pleśni, grzybów oraz bakterii itp. Często są to rzeczy trudne do wyeliminowania kiedy mówimy o pracy ręcznej w takich branżach jak: farmaceutyczna, kosmetyczna lub spożywcza. Roboty wykonane w odpowiedniej klasie szczelności oraz zaadoptowane do mycia detergentami mogą być właściwie przygotowane do procesu produkcji.

Minimalizacja odpadów

Roboty są przystosowane do pracy zgodnie z wyznaczonymi procedurami i określonym programem działania. Dochodzi do tego również możliwość reakcji robota z otoczeniem za pomocą czujników siły lub systemów wizyjnych. Efektem jest redukcja do minimum strat materiałowych, często generowanych podczas pracy ręcznej a będących wynikiem zmęczenia, monotonii oraz rutyny.

Minimalizacja kosztów

Długofalowo robotyzacja redukuje koszty produkcji i generuje szybki zwrot inwestycji. Biorąc pod uwagę wszystkie koszty tj. energię, pracowników oraz te związane z nieuzyskaniem właściwej jakości bądź wydajności, stanowisko z robotem może się zwrócić nawet po pierwszym roku jego eksploatacji.

Redukcja ryzyka wynikającego z zapotrzebowania na siłę roboczą

Sezonowość, która jest obecna w wielu branżach stanowi ryzyko niewystarczającej siły roboczej niezbędnej do wykonania zadania. Okazuje się wtedy, że nie możemy odpowiednio przeszkolić pracowników w odpowiednio krótkim czasie, tymczasem popyt na produkty jest większy od przewidywanego.

Minimalizacja przestrzeni na hali produkcyjnej

Stanowiska z robotami mogą być bardziej skompresowane dzięki naszym robotom, które cechuje niewielka przestrzeń potrzebna do ich montażu. Roboty mogą być też wyposażone we wspomagające moduły bezpieczeństwa, które monitorują prędkość oraz pozycję robota. Efektem jest uzyskanie (tam gdzie zachodzi taka potrzeba) dodatkowej przestrzeni uzyskanej z ograniczenia tej dla pracy robota bądź połączenie obszaru pracy robota i człowieka.


Chcesz uzyskać przewagę nad konkurencją?

W czym możemy Ci pomóc?

Serwis

Wsparcie techniczne oraz serwis w okresie eksploatowania produktu

Sprawdź jakie usługi związane z Twoją maszyną,
oferujemy w czasie jej użytkowania.

Nasze wsparcie
Serwis

Poznaj szczegóły naszej oferty

Każdy klient i każda firma ma indywidualne potrzeby.
W naszej firmie rozumiemy to doskonale i dlatego przygotowaliśmy spersonalizowany formularz kontaktu z naszymi konsultantami.

Skontaktuj się z nami